A A A K K K
для людей із порушенням зору
Первомайська селищна громада
Миколаївська область, Миколаївський район

Особистий прийом керівництвом Первомайської селищної військової адміністрації та селищної ради

 

Затверджено

Розпорядження начальника Первомайської СВА

01.01.2024 р. Максим КОРОВАЙ

ГРАФІК

прийому громадян

керівництвом Первомайської селищної військової адміністрації

Миколаївського району Миколаївської області

Начальник – Максим КОРОВАЙ - друга, четверта середа місяця

Заступник начальника – Валерій ЛІЩУК - перший, третій вівторок місяця

Заступник начальника – Сергій ПАЛАДІЙ - перший, четвертий четвер місяця

Головний спеціаліст СВА Олена ЗАМОЖНЯ - понеділок, п'ятниця щомісяця з 09:00 год. до 12:00 год.

Особистий прийом громадян- з 09:00 год. до 12:00 год.

Прийом письмових звернень- з 10:00 год. до 15:00 год.

Адреса: вул.Заводська,17, смт Первомайське

Номер телефону для запису на прийом- 0669070639

Прийом електронних звернень  на електронну адресу: pervomaiska@ukr.net

 

Додаток 

                                                    до розпорядження

                                                              від 01.01.2024 р. №6 -р

                                                                          

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                           начальник Первомайської СВА

_______________ М.В.Коровай

 

Г Р А Ф І К

виїзного прийому громадян Первомайською СВА та Первомайською селищною радою

адреса: смт.Первомайське, вул.Заводська, 17 

(2-й поверх ресторану)

 

День 

тижня

Години прийому

ПІБ 

Посада

 

ПОНЕДІЛОК

 

10.00-16.00

ХОМЕНЮК   Анжела Олексіївна

063-601-49-11

Керуюча справами виконавчого комітету Первомайської селищної ради

ВАСЕНЮК Сергій Васильович 

093-291-16-71

Начальник відділу загальної та організаційної роботи Заступник голови місцевої  комісії з держпрограми «єВідновлення»

 

 

 

ВІВТОРОК
 

10.00-16.00

МОЦАЙКО         Віталія Володимирівна

099-512-04-08

Головний спеціаліст (паспортист)

ВАСИЛИШИНА Світлана Миколаївна

093-429-32-80

Спеціаліст ІІ категорії відділу соціального захисту населення

СУШКО Тетяна Вікторівна

093-842-67-12

Начальник відділу культури, молоді та спорту
 

СЕРЕДА
 

10.00-16.00

ХОЛЯВКО             Ірина Миколаївна

099-212-50-21

Начальник відділу «Служба у справах дітей»

НОС

Михайло Вікторович

066-446-38-29

 

Начальник земельного відділу

  

 

ЧЕТВЕР


 

10.00-16.00

ХОМЕНЮК   Анжела Олексіївна

063-601-49-11

Керуюча справами виконавчого комітету Первомайської селищної ради

КОЛОДІЙ             Тетяна Миколаївна

066-202-43-09

Головний спеціаліст фінансового відділу

 (податки та збори)


 

 

 

П’ЯТНИЦЯ


 

10.00-16.00

 

ДЯДЕНКО Людмила Миколаївна

063-686-24-42

 

(довідки про склад сім’ї, місце проживання та ін.)


 
 

Головний спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи, спеціаліст з держпрограми « єВідновлення»

ЛУКАШЕВИЧ       Ірина Леонідівна

050-905-61-56

 

Начальник відділу освіти

ВАСИЛИШИНА Світлана Миколаївна

093-429-32-80

Спеціаліст ІІ категорії відділу соціального захисту населення


 

Керуюча справами виконавчого

комітету                                                                          Анжела ХОМЕНЮК

 

Розпорядження начальника селищної військової адміністрації 

№6-р від  01.01.2024

 

 ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

селищної військової адміністрації 

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Первомайській селищній військовій адміністрації (далі - селищній раді).

2. Службовці, які здійснюють особистий прийом громадян у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно- правовими актами.

3. Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати - героїня" проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері (батьки) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. 

4. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами селищної ради, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України

 

II Запис на особистий прийом громадян

1.Особистий прийом громадян начальником селищної військової адміністрації, заступниками проводиться у спеціально визначеному приміщенні за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом адміністрації, затвердженим розпорядженням начальника СВА. 

2.Інформація про порядок особистого прийому громадян у СВА і графік особистого прийому громадян керівництвом  розміщується  в засобах масової інформації та на інформаційному стенді в приміщенні адміністративної будівлі селищної ради за адресою: смт Первомайське, вул.Ювілейна, 9.

3.Організація особистого прийому громадян та попередній запис на прийом до начальника СВА  та заступників  начальника ,   здійснюється діловодом селищної ради.

4.Попередній запис на прийом проводиться не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня прийому. Громадяни попередньо записані  на  особистий  прийом  до  керівництва  СВА    повідомляються  у телефонному режимі  за      день  до проведення прийому про дату, місце проведення та час прийому.

5.Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа до компетенції якої (якого) належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються заявником для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

6.Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, якщо такі відомості не стосуються змісту порушених у зверненні питань.

7.У разі якщо особа з інвалідністю не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед  службовцями СВА, оформлення такого письмового викладу питань здійснюється працівником  СВА.

8.У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

  • якщо порушене питання розглядалось керівництвом СВА та було вирішено по суті;

  • якщо звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

9.Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються  відповідні  роз’яснення.

10.Забороняється відмова громадянинові у записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність, незнання мови тощо.

 

III  Організація та проведення особистих прийомів громадян

1. У разі відсутності начальника СВА    особистий  прийом громадян,  за  дорученням  начальника,  здійснюють    заступники СВА,  про  що  завчасно  повідомляється громадянин, записаний на особистий прийом до цієї  особи.

2. У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою    особою адміністрації, громадянин має право подати письмове звернення, яке опрацьовується та реєструється відповідно до  Закону України "Про звернення громадян", або записатися на інший день особистого прийому відповідною посадовою особою згідно з графіком.

3. Під час особистого прийому громадянин зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.

4. Під час особистого прийому громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.

5. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається 

6. Службовець під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

7. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань, під час особистого прийому, керівник  який здійснює особистий прийом, можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних відділів, структурних підрозділів селищної ради, керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління селищної ради, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

8. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові ,за його згодою, надається усна або письмова відповідь.

9. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції селищної ради, в термін не більше п’яти днів з дня реєстрації, воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо  звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий термін воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

10. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому керівництвом СВА, передаються до діловода селищної ради для реєстрації.

11. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому керівництвом СВА надається за підписом службовцем, який здійснював цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її обов’язки.

12. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного заявника та інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вносяться діловодом  до Журналу обліку особистого прийому громадян, згідно з додатком  .

13. У разі, якщо заявник після проведення особистого прийому не вимагає письмової відповіді, вона не надається, про що робиться відмітка у Журналі обліку особистого прийому громадян.

14. Облік прийому громадян та контроль строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом СВА, здійснюються керуючою справами та діловодом .
 

 Керуюча справами (секретар) виконавчого             Анжела ХОМЕНЮК

 комітету селищної ради 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь